Oldalunk a zavartalan működéshez cookiekat (sütiket) használ, ment le az Ön gépére. Ezek használatát engedélyeznie kell böngészőjében.

hírek, akciók

Kérjük adja meg adatait az ajánlatkéréshez! (a *-gal jelölt mezők kitöltése elengedhetetlen)

Figyelem! Módosult az ASP csatlakozási felhívás!

Ezúton értesítjük Partnereinket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent "Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez" című (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú) felhívás módosult.

 Az alábbiakban részletesen ismertetjük a felhívás módosított pontjait.

 

Módosuló pont megnevezése Korábbi szöveg Új szöveg
3.1.2.1 pont:
„Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek” módosításra került
Az ASP központ által szervezett, az ASP szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódó oktatásokon való részvételhez szükséges utazások költsége (kivéve a helyi közlekedés költségei). Az ASP központ által szervezett, az ASP szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódóan feladatot ellátó polgármesteri hivatal, valamint közös önkormányzati hivatal dolgozóinak oktatásokon való részvételhez szükséges utazások költsége (kivéve a helyi közlekedés költségei).
3.4.1 pont:
„Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások” kiegészítésre került
 - Felhívjuk  a  figyelmet,  hogy  az  e-közigazgatásért  felelős  miniszter interfészes csatlakozásra vonatkozó egyedi engedélyének kiállítását és rendelkezésre    bocsátását    megelőzően    a    támogatási    kérelmet rendszercsatlakozás megvalósítására irányulóan szükséges benyújtani. Amennyiben a támogatási kérelemben nem az ASP Korm. rendeletben foglaltaknak   megfelelő   csatlakozási   mód   kerül   megjelölésre,   a támogatási kérelem elutasításra kerül.
A rendszercsatlakozás megvalósítására irányuló szakmai tartalom esetén, az e-közigazgatásért felelős miniszter interfészes csatlakozásra vonatkozó egyedi engedélyének kiállítása a projekt műszaki, szakmai tartalom csökkenésének minősül, amely a projekt elszámolható költségének és a támogatás összegének arányos csökkentését vonja maga után.
Amennyiben az e-közigazgatásért felelős miniszter interfészes csatlakozásra vonatkozó egyedi engedélye a támogatási kérelem benyújtását  megelőzően  az  önálló  települési  önkormányzat  /  közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzat rendelkezésre áll, azt a támogatási kérelemhez csatolni szükséges. Ebben az esetben az egyes tevékenységre tervezhető és elszámolható támogatás összege, az egyes tevékenységek esetében rögzített maximum összegek 70 % -a a támogatás igénylő kategóriájának megfelelően.
3.4.1.1 pont:
„Műszaki és szakmai elvárások”
„Oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazás” tevékenységhez kapcsolódó elvárás” módosításra kerül
A felhívás keretében az önkormányzat érintett dolgozóinak az oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó, helyközi utazási költségei támogathatóak. (a helyi közlekedés költségei nem elszámolható). A felhívás keretében az ASP szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódóan feladatot ellátó polgármesteri hivatal, valamint közös önkormányzati hivatal dolgozóinak az oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó, helyközi utazási költségei támogathatóak. (a helyi közlekedés költségei nem elszámolható).
4.3. pont:
„A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja” módosításra került
2. időszak:
 Az ASP Korm. rendelet 4. mellékletben nem felsorolt, jogosult önkormányzatok esetében: 2017. február 1. - 2017. február 28. között lehetséges
2. időszak:
 Az ASP Korm. rendelet 4. mellékletben nem felsorolt, jogosult önkormányzatok esetében: 2017. február 6. - 2017. március 6. között lehetséges
4.3. pont:
„A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja” kiegészítésre került
 2. időszak:
- Az  ASP  Korm.  rendelet  4.  mellékletben  nem felsorolt, jogosult önkormányzatok
 2. időszak:
- az ASP Korm. rendelet 4. melléklete szerinti települési önkormányzatok, amelyek az 1. benyújtási időszak keretében nem részesültek támogatásban, valamint
- Az ASP Korm. rendelet 4. mellékletben nem felsorolt, jogosult önkormányzatok
4.3. pont:
„A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja” kiegészítésre került
- Felhívjuk figyelmüket, hogy az elektronikusan benyújtott támogatási kérelem a hitelesítő nyilatkozat beküldött papír alapú példánya nélkül nem minősül támogatási kérelemnek.
4.4.1 pont:
„Kiválasztási eljárásrend”
módosításra került
„Az  eljárás  során  a  272/2014.  (XI.5.)  Korm.  rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra.”  Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint egy alkalommal lehetőség van hiánypótlásra.

4.4.2 pont:
„Kiválasztási kritériumok”

2. Hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok módosításra kerültek

„A támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a kedvezményezetti kötelezettségek teljesítésére vonatkozó képviselő-testületi felhatalmazás benyújtásra került” A támogatási kérelmek benyújtására és/vagy a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a kedvezményezetti kötelezettségek teljesítésére vonatkozó képviselő-testületi felhatalmazás benyújtásra került

4.4.2 pont:
„Kiválasztási kritériumok”

2. Hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok kiegészítésre
kerültek

- c) az e-közigazgatásért felelős miniszter interfészes csatlakozásra vonatkozó egyedi engedélye benyújtásra került (amennyiben releváns)
5.5 pont:
„Az elszámolható költségek köre”-re irányuló meghatározás kiegészítésre került
- Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyes tevékenységekre fordítható támogatási összegek tevékenységek (beleértve az eszközök beszerzését, valamennyi szakmai és egyéb tevékenységet) közötti átcsoportosítása nem lehetséges!támogatási jogviszony létrejötte nem jelenti a projekt megvalósítása keretében felmerült költségek és kapcsolódó számlák automatikus elszámolhatóságát. Az Irányító Hatóság minden  esetben vizsgálja a releváns költségek, kapcsolódó számlák jelen Felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről - 2014-2020 programozási időszak c. útmutatóban foglalt előírásoknak történő megfelelését.
Fentieken túlmenően az Irányító Hatóság valamennyi releváns tevékenység elszámolhatósága tekintetében ellenőrzi a kapcsolódó beszerzés teljes körű megfelelőségét és dokumentáltságát, valamint a piaci ár alátámasztását.
5.5 pont:
„Az elszámolható költségek köre”
„Eszközbeszerzés költségei”-re irányuló meghatározás kiegészítésre került
A fenti eszközökre és szoftverekre (licence) elszámolható költség nem haladhatja meg az alábbi táblázatban foglalt mértékét Rendszercsatlakozás esetén a fenti eszközökre és szoftverekre (licence) elszámolható költség nem haladhatja meg az alábbi táblázatban foglalt mértékét
5.5 pont:
„Az elszámolható költségek köre”-re irányuló meghatározás a fentieken felül további kiegészítésre került
- Interfészes csatlakozás esetén az eszközökre és szoftverekre (licence) tervezett és elszámolható költség nem haladhatja meg a fenti táblázatban foglalt maximális bruttó összeg 70%-át, a támogatást igénylő kategóriájának megfelelően.
5.5 pont:
„Az elszámolható költségek köre”
„Egyéb szakmai tevékenységek”-re irányuló meghatározás kiegészítésre került
Az egyes szakmai tevékenységekre elszámolható összes költség nem haladhatja meg az alábbi táblázatban foglalt összegeket tevékenységenként és támogatási kategóriánként: Rendszercsatlakozás esetén az egyes szakmai tevékenységekre elszámolható összes költség nem haladhatja meg az alábbi táblázatban foglalt összegeket tevékenységenként és támogatási kategóriánként:
5.5 pont:
„Az elszámolható költségek köre”
„Egyéb szakmai tevékenységek”-re irányuló meghatározás a fentieken felül további
kiegészítésre került
- Interfészes csatlakozás esetén az egyes szakmai tevékenységekre tervezett és elszámolható költség nem haladhatja meg a fenti táblázatban foglalt maximális bruttó összeg 70%-át, a tevékenység típusának és a támogatást igénylő kategóriájának megfelelően.
5.5 pont:
„Az elszámolható költségek köre” saját teljesítésre irányuló előírások a fentieken felül további módosításra kerültek
Amennyiben a támogatást igénylő települési önkormányzat és az adott költség tekintetében a saját teljesítést lehetővé teszi a felhívás, akkor elszámolhatónak minősül a polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal alkalmazásában álló munkatársak bruttó munkabér és bérjárulék költsége is a vonatkozó szabályozás feltételeinek betartásával. Amennyiben az adott költség tekintetében a saját teljesítést lehetővé teszi a felhívás, akkor elszámolhatónak minősül a polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal alkalmazásában álló munkatársak személyi jellegű költsége is a vonatkozó szabályozás feltételeinek betartásával.
6.1. pont:
„A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája” módosításra került
1. Képviselő-testületi felhatalmazás: A támogatási kérelem pozitív elbírálása esetére  a kedvezményezetti kötelezettségek teljesítésére vonatkozó képviselő-testületi felhatalmazás
- önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása, vagy
- közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok esetében
- a    közös    önkormányzati    hivatalt    létrehozó megállapodás      releváns      részének közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat polgármestere által hitelesített másolata, vagy
- önkormányzatonként az egyes képviselő-testületi felhatalmazások
1. Képviselő-testületi felhatalmazás: A támogatási kérelmek benyújtására és/vagy a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a kedvezményezetti kötelezettségek teljesítésére vonatkozó képviselő-testületi felhatalmazás
- önálló települési önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása, vagy
- közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok esetében
- a közös önkormányzati hivatalt  létrehozó  megállapodás releváns részének közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti    önkormányzat    polgármestere által hitelesített másolata, vagy
-  tag önkormányzatonként az egyes képviselő-testületi felhatalmazások
6.1. pont:
„A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája” módosításra került
2. Aláírás minta: A támogatást igénylő nevében aláíró személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt (banki aláíró karton), vagy ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája. 2. Aláírás minta: A támogatást igénylő képviseletében aláíró személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt (banki aláíró karton), vagy ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája.
6.1. pont:
„A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája” kiegészítésre került
- 3. Amennyiben releváns, az interfészes csatlakozási engedély: Az e- közigazgatásért felelős miniszter interfészes csatlakozásra vonatkozó egyedi engedélye az önálló települési önkormányzat / közös önkormányzati hivatal önkormányzat rendelkezésére áll.
3. számú melléklet
„Vonatkozó jogszabályok/közjogi szervezetszabályozó eszközök listája” módosításra került
1444/2015. (VII. 2.) Korm. határozat
egyes megújuló energiaforrás alapú hő- és villamosenergia-termeléssel, épületenergetikai fejlesztésekkel és a 2014-2020 közötti programozási időszakban megvalósítandó projektek  előkészítésével összefüggő projektek vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz és a támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról
-