Oldalunk a zavartalan működéshez cookiekat (sütiket) használ, ment le az Ön gépére. Ezek használatát engedélyeznie kell böngészőjében.

hírek, akciók

Kérjük adja meg adatait az ajánlatkéréshez! (a *-gal jelölt mezők kitöltése elengedhetetlen)

A koronavírus járvánnyal kapcsolatos adatvédelmi intézkedések

A rohamosan terjedő koronavírus (Covid-19) elleni óvintézkedések számos esetben személyes adatok kezelését is igénylik. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) Tájékoztatót bocsátott ki a koronavírus járvánnyal kapcsolatos adatkezelésekről. Az adatkezeléseknek minden esetben meg kell felelniük a GDPR előírásainak.

Számos szervezet (munkáltató) annak érdekében, hogy azonosítsák a munkatársaik egészségét fenyegető, esetlegesen fertőzött személyeket, kérdőíves vagy mérőeszközös módszerekkel személyes adatokat, azon belül különleges adatokat (egészségügyi adatokat) gyűjtenek, ismernek meg velük kapcsolatban. Ezek az adatgyűjtések kiterjedtek a munkaidőn kívüli, az érintettek magánszférájába tartozó utazásokra és eseményekre is.

Az ellenőrzést elrendelő szervezet adatkezelőnek minősül, amely felelős az adatkezelés jogszerűségéért. Az adatkezelést az adatvédelmi alapelveknek — kiemelten az elszámoltathatóság elvének — történő megfelelés figyelembevétele mellett szükséges kialakítani. A személyes adatok kezelése csak akkor és annyiban lehet indokolt, amennyiben az adatkezelés célját nem lehetséges adatkezelést nem igénylő eszközökkel elérni, és minden esetben vizsgálni kell, hogy létezhet-e hatékony, de az érintettek magánszférájára kevésbé kockázatos megoldás.

(A Hatósági tájékoztató ötleteket ad a koronavírus elleni védekezés javallott megoldásaira, mint fertőtlenítés stb., de ezt nem tartjuk releváns információnak az adatkezelés tekintetében).

A munkáltatói intézkedések között szerepel a munkavállalók felhívása arra, hogy esetleges fertőzésnek történő kitettségüket haladéktalanul jelentsék a munkáltató felé. Ennek egy, a Hatóság által is elfogadhatónak ítélt formája a munkavállalók által kitöltendő kérdőív, amely tartalmazza a munkavállaló szükséges személyes adatait; annak tényét, hogy a külföldi — adott esetben magáncélú — utazásának helyszíne és időpontja egybeesik-e a munkáltató tájékoztatójában felsorolt területekkel (országokkal) és megjelölt időpontokkal; a munkáltató tájékoztatójában megjelölt területekről érkező személlyel történő érintkezésének tényére vonatkozó adatokat. Az ilyen jellegű kérdőív szükséges és arányos mértékben korlátozhatja a munkavállalók magánszférához fűződő jogát. Ilyen esetben, az adatkezelés megkezdése előtt előzetes kockázatelemzést kell végezni.


Fontos!

A kérdőív nem kérdezhet az érintettek egészségügyi kórtörténetére vonatkozó adatokat, nem írhatja elő egészségügyi dokumentáció csatolását sem!

A Hatóság nem tartja arányosnak a munkáltatói intézkedéssel elrendelt, minden munkavállalóra általánosan kiterjedő, bármilyen diagnosztikai eszközt (így különösen, de nem kizárólagosan lázmérőt) alkalmazó szűrővizsgálatok előírását, testhőmérsékletére kötelezően kiterjedő vizsgálat bevezetését!

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk szerinti (1.) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek; illetve a közfeladatot ellátó, illetve közhatalmat gyakorló szervezetek adatkezelései esetében a 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, tekintettel a szervezet alapfeladata zavartalan ellátásának szükségességére.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a munkavégzésre irányuló jogviszonyban, a felek együttműködési kötelezettségből, valamint a jóhiszeműség és tisztesség elvéből levezethetően, általános esetben a foglalkoztatottaknak tájékoztatniuk kell a munkáltatót arról, ha bármilyen - a munkahelyet, a további munkavállalókat vagy a munkavégzés során velük kapcsolatba kerülő harmadik személyeket érintő - egészségügyi vagy egyéb kockázatról van tudomásuk. Ideértve saját, potenciálisan fertőző megbetegedésük fennállásának veszélyét, így az esetlegesen fertőzött személlyel való feltételezett érintkezés tényét is. Ez is maga után vonja a munkáltató részéről végzett adatkezelést.

A NAIH tájékoztató teljes szövege ITT érhető el.

Amennyiben a koronavírus járvány megelőzésével kapcsolatban a fentiekhez hasonló adatkezeléseket kívánnak bevezetni, javasoljuk, konzultáljanak adatvédelmi szakértőinkkel.